Friday, October 14, 2016

Join the 2017 real-time beat tracking competition?

Foot-tapping shoe competition at the 1994 ICMC in Aarhus, Denmark.
In 1994 we organized at the International Computer Music Conference (ICMC) a foot-tapping competition on the computational modeling of beat perception.  Several researchers had their latest models control a mechanical shoe, while listening to a variety of national anthems. (See the Dutch Clog in action in the picture above, and below the original prototype.)

At an upcoming IEEE conference a similar challenge will be held. I'm quite exited about that. It is intriguing to see that a skill that is apparently so trivial for humans continues to be a challenge for machines (cf. Honing, 2013).

A prototype tapping in the P.C.Hoofthuis at the
University of Amsterdam in 1993.
The goal of the IEEE challenge is to implement a real-time beat tracker on an embedded platform and to demonstrate the performance with a creative output such as, but not limited to, drumming, dancing, or flickering lights. It is challenging to perform beat tracking in real time because the complete signal is not available. It is also challenging because there can be a wide variety of musical input and the system needs to perform well on all of them. For more information on why beat perception / beat tracking is interesting, see Dan Levitin's This is your brain on music, cited in the IEEE Cup Challenge document.

Important Dates: November 7, 2016 - Registration Deadline
March 5-9, 2017 - Final Competition at ICASSP 2017

Detailed information can be found here.

ResearchBlogging.orgHoning, H. (2013) Musical Cognition. A Science of Listening. New Brunswick, N.J.: Transaction Publishers. ISBN 978-1-4128-4228-0.

Thursday, September 29, 2016

Degelijk stemadvies? [Dutch]


In het partijprogramma van de Vrijzinnige Partij staat de volgende curieuze zin:  "Een vrijzinnig geluid is een zuiver geluid. [..] Muziek is goed voor de gezondheid van de mens, maar dan wel met de goede natuurlijke grondtoon van 432 Hz."

Wat klopt daar van? Kan een stemtoon natuurlijk zijn? Wanneer is muziek  vals? En waarom vinden mensen dat zo belangrijk? Waar de één het verschil tussen 10 trillingen per seconden weet te relativeren, heeft het voor een ander een genadeloze impact. (For a discussion in English, see here).

De kostgangers maakte een mooie podcast over dit onderwerp. De uitzending kwam tot stand in samenwerking met studenten Sonologie van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. En met steun van het Mediafonds.

Zie website Kostgangers en iTunes.

Thursday, September 08, 2016

Wat is het nut van een afgekeurd onderzoeksvoorstel? [Dutch]

Illustratie: Marc Kolle

"Schrijven van onderzoeksvoorstellen kost te veel tijd” kopte het NRC Handelsblad afgelopen week naar aanleiding van het verschijnen van de resultaten van een enquête van het wetenschappelijk bureau van de SP. Een meerderheid van de bevraagde wetenschappers blijkt zo’n twintig procent van de werktijd aan het schrijven van onderzoeksvoorstellen te besteden, met, zo wordt gemeld, weinig kans van slagen. Zonde van de tijd, lieten veel respondenten weten.

Onzin natuurlijk. Volgende week in Folia Magazine een reactie...

Tuesday, September 06, 2016

Want to join MCG in Amsterdam with a research fellowship?


The European Commission and the Dutch Science Foundation (NWO) offers several fellowship opportunities for young researchers. See website for more information.

Monday, July 18, 2016

Interested in a PhD position at the UvA?


Recently new funds have been made available to the University of Amsterdam's Faculty of Humanities through the so-called Sustainable Humanities programme (Duurzame Geesteswetenschappen). The faculty has decided to dedicate part of the funds to creating five new PhD positions (4 years, 0.8 fte each).

Previous contact with the Faculty of Humanities or possible supervisors is not necessary. International researchers are also encouraged to apply. Proposed projects must be relevant to one of the research schools within AIHR or to ILLC (in the case of music cognition related proposals).

Applications should include a description of the proposed research project (max. 2500 words, written in English), a full academic CV, and a list of MA/MSc grades (see link below for more information). Applicants must have a completed Master’s degree in a relevant field before the start date of the fellowship.

See website for more information.

N.B. The deadline for applications is 15 August 2016

Update 22 August:The faculty received 600 applications. Applicants will be informed on the outcome before October 1st.

Wednesday, July 13, 2016

Another one bites the dust?

A Tsimane' man plays the flute (from: McDermott et al., 2016).
The music theory literature has been suggesting it for a long time: the idea that simultaneously sounding tones with frequency relationships that are low integer multiples, like 1:2 (octave) or 3:2 (a perfect fifth), are determinant of how listeners perceive consonance. It is an idea that is often related to the overtone structure of natural sounds (such as the voice or string instruments) suggesting that musical harmony is reflective or even a result of the acoustic structure that is found in natural, harmonic sounds that are surrounding us (see earlier entries).

However, a study that was published in Nature today, makes both ideas quite unlikely (McDermott et al., 2016). The authors conclude that "consonance preferences are unlikely to be innate, and that they are not driven by exposure to harmonic natural sounds such as vocalizations." Instead, consonance preferences seem to depend on exposure to particular types of music, presumably those that feature consonant harmony. In an elegantly controlled study McDermott and colleagues compared the perception of musical, speech and natural sounds in North American listeners (both musicians and non-musicians) and compared them to two groups of Bolivian listeners, of which one group rarely is in contact with Western culture, a tribe named Tsimane' (Chimane).

All participants rated the pleasantness of sounds. Despite exhibiting Western-like discrimination abilities and Western-like aesthetic responses to familiar sounds and acoustic roughness, the Tsimane’ rated consonant and dissonant chords and vocal harmonies as equally pleasant. By contrast, Bolivian city- and town-dwellers exhibited significant preferences for consonance, albeit to a lesser degree than North American listeners. The results indicate that consonance preferences can be absent in cultures sufficiently isolated from Western music, and are thus unlikely to reflect innate biases or exposure to harmonic natural sounds. It seems we can remove 'consonance perception' from our list of candidate constituent elements that might underlie the human predisposition for music, i.e. musicality (see Honing et al., 2015).

UPDATE: Related news article in Dutch.

ResearchBlogging.org McDermott, J. H., Schultz, A. F., Undurraga, E. A., & Godoy, R. A. (2016). Indifference to dissonance in native Amazonians reveals cultural variation in music perception. Nature, 525, 7611. DOI: 10.1038/nature18635.

ResearchBlogging.orgHoning, H., ten Cate, C., Peretz, I., & Trehub, S. (2015). Without it no music: cognition, biology and evolution of musicality Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 370 (1664), 20140088-20140088 DOI: 10.1098/rstb.2014.0088

Tuesday, June 28, 2016

Muziek als medicijn? [Dutch]


Wie zou het niet graag aangetoond zien: naar klassieke muziek luisteren en vervolgens een slimmer, gelukkiger of zelfs een gezonder mens te worden. Dat zou toch prachtig zijn?

Hans Jeekel, emeritus hoogleraar chirurgie aan de Erasmus Universiteit en een van de auteurs van een rapport dat vorig jaar door ZonMw werd uitgebracht (een stichting die advies geeft over gezondheidsonderzoek en zorginnovatie), verwijst expliciet naar dit idee.

In het rapport, met de titel Ontwikkeling en implementatie van evidence-based complementaire zorg, wordt gerefereerd aan het ‘Mozart-effect’ als een belangrijke motivatie voor "mind-body benaderingen zoals muziektherapie". Naast homeopathie en yoga zou muziek – en dan met name klassieke muziek – een alternatief kunnen bieden op de reguliere medische zorg; een helder en wervend idee (zie tevens de regionale dagbladen).

Wat homeopathie betreft kunnen we natuurlijk duidelijk zijn: uitvoerig geschud water drinken kan geen kwaad. Hetzelfde geldt voor yoga, zoals voor de meeste lichaamsbeweging: veel en regelmatig bewegen is goed voor van alles, inclusief ons brein.

En voor muziek? Natuurlijk: als je blij, ontspannen, extra geconcentreerd, of juist afgeleid wordt door je lievelingsmuziek (met name zinvol tijdens een operatie of tandartsbezoek): des te beter. Maar er is natuurlijk  een verschil tussen 'muziek als medicijn' of 'muziek als therapie'.

Jeekel claimt dat “patiënten die tijdens een operatie onder narcose naar klassieke muziek luisteren na afloop sneller herstellen en minder pijnbehandeling nodig hebben." *

Ik kan echter het onderzoek waarop deze observatie is gebaseerd niet traceren (maar dat kan aan mij of de zoeksystemen van de UvA liggen; zie voor een recente systematische review: Hole et al., 2015). Het zou me echter verbazen als alleen klassieke muziek dit voorrecht beschoren is. Daarnaast is het gerapporteerde effect van muziek onder narcose opmerkelijk. Dat muziek een effect kan hebben zonder dat we daar aandacht voor hebben is meerdere malen aangetoond (denk aan het effectieve gebruik van muziek in winkels en supermarkten), maar onder narcose?

In enkele meta-studies is inmiddels aanemelijk gemaakt dat muziek een gunstige invloed kan hebben op het herstel van patiënten (e.g., Sarkamo et al., 2008). Maar let wel, deze patiënten luisterden naar hun favoriete muziek. En dat is in deze wereld niet altijd klassieke muziek. Er is meer mooie, en in die zin belangrijke muziek op deze wereld. En ten tweede, het blijft onduidelijk wat de reden is waarom muziek dit zo goed kan. Is het de stemming of het stressniveau dat muziek zo goed kan beïnvloeden dat hiervan de oorzaak is? Of is het de invloed die muziek op het reactiveren van het geheugen kan hebben? Of zijn het andere hersennetwerken of lichaamsfuncties die het effect en herstel beïnvloeden? We weten het niet. Genoeg reden, lijkt me, om het een keer echt uit te zoeken.

*Update 16 september 2015: Jeekel nuanceert zijn uitspraak op navraag als: "De effecten van muziek zijn wel gevonden in een aantal studies, maar niet wetenschappelijk aangetoond."

Update 21 juni 2016: Jeekel is echter stellig in een recente uitzending van RTL Late Night: 'muziek tijdens narcose heeft een positief effect op herstel' en 'Mozart is beter dan Hardrock'. Er is echter nog steeds geen publicatie, 'het onderzoek loopt nog'.
ResearchBlogging.orgSarkamo, T., Tervaniemi, M., Laitinen, S., Forsblom, A., Soinila, S., Mikkonen, M., Autti, T., Silvennoinen, H., Erkkila, J., Laine, M., Peretz, I., & Hietanen, M. (2008). Music listening enhances cognitive recovery and mood after middle cerebral artery stroke Brain, 131 (3), 866-876 DOI: 10.1093/brain/awn013

ResearchBlogging.org Hole, J., Hirsch, M., Ball, E., & Meads, C. (2015). Music as an aid for postoperative recovery in adults: a systematic review and meta-analysis The Lancet DOI: 10.1016/S0140-6736(15)60169-6


Friday, May 20, 2016

Can birds perceive rhythmic patterns?

The specific question whether animals can detect regularity in a stimulus and synchronize their own behavior to arbitrary rhythmic patterns got sudden attention with the discovery of Snowball, a sulphur-crested cockatoo that could synchronize head and body movements with the beat in several popular songs (see earlier entry). Parrots, such as Snowball, are vocal learners and vocal learning is associated with evolutionary modifications to the basal ganglia, which play a key role in mediating a link between auditory input and motor output during learning. As such linkage between auditory and motor areas in the brain is also required for beat induction, Patel suggested that only vocal learning species might be able to show beat induction. However, further studies have shown the picture to be more complicated (see earlier entry) and this calls for a re-examination of the link between vocal learning and beat perception and induction. While zebra finches (vocal learners) are able to discriminate a regular isochronous from an irregular stimulus (Van der Aa et al., 2015), this discrimination was strongly reduced with tempo transformations (changing rate, but not the regularity of the stimulus). Zebra finches seem to attend strongly to specific local features of the individual stimuli (e.g. the exact duration of time intervals) rather than the overall regularity of the stimuli, which was the main feature human listeners attended to (Van der Aa et al., 2015).

Figure 3 from Ten Cate et al. (2016)
In a recent paper (Ten Cate et al., 2016) we review the available experimental evidence for the perception of regularity and rhythms by birds, like the ability to distinguish regular from irregular stimuli over tempo transformations and report data from new experiments. While some species show a limited ability to detect regularity, most evidence suggests that birds attend primarily to absolute and not relative timing of patterns and to local features of stimuli. We conclude that, apart from some large parrot species, there is limited evidence for beat and regularity perception among birds and that the link to vocal learning is unclear. We next report experiments in which zebra finches and budgerigars (both vocal learners) were first trained to distinguish a regular from an irregular pattern of beats and then tested on various tempo transformations of these stimuli. The results showed that both species reduced the discrimination after tempo transformations. This suggests that, as was found in earlier studies, they attended mainly to local temporal features of the stimuli, and not to their overall regularity. However, some individuals of both species showed an additional sensitivity to the more global pattern if some local features were left unchanged. Altogether our study indicates both between and within species variation, in which birds attend to a mixture of local and global rhythmic features.

ResearchBlogging.org van der Aa, J., Honing, H., & ten Cate, C. (2015). The perception of regularity in an isochronous stimulus in zebra finches (Taeniopygia guttata) and humans Behavioural Processes, 115, 37-45 DOI: 10.1016/j.beproc.2015.02.018

ResearchBlogging.org ten Cate, C., Spierings, M., Hubert, J., & Honing, H. (2016). Can Birds Perceive Rhythmic Patterns? A Review and Experiments on a Songbird and a Parrot Species Frontiers in Psychology, 7 DOI: 10.3389/fpsyg.2016.00730

Sunday, May 08, 2016

Can humans listen like songbirds do?

European Starling © www.allaboutbirds.org

Humans and songbirds share many interesting similarities with regard to their auditory processing capabilities. For example, we know that humans and European Starlings have similar frequency sensitivity, perceive the pitch of the missing fundamental, and parse multiple pure-tone sequences into separate auditory streams. At higher levels, the “musical” nature of birdsong has long been appreciated by humans, and some songbirds can readily learn to discriminate and imitate human melodic sequences (cf. Hoeschele et al., 2015).

Given these similarities, it is surprising to find a major difference in how humans and songbirds perceive sequences of tones. Humans readily recognize tone sequences that are shifted up or down in log frequency because the pattern of relative pitches is maintained (referred to as relative pitch). In contrast, songbirds appear to have a strong bias to rely on absolute pitch for the recognition of tone sequences (a pitch-shifted melody might well be perceived as an altogether different melody; Hoeschele et al., 2015).

Interestingly, a recent study by Bregman et al. (2016), contrasting pitch and spectral patterns, shows that birds perceive their song more like humans perceive speech (Shannon, 2016). More precisely, songbirds might attend more to the acoustic spectral shape than to the absolute pitch of the acoustic signal. Stimuli that preserve acoustic spectral shape, even in the absence of pitch, seem to allow for generalization of learned acoustic patterns. Hence it could well be that a sensitivity to spectral shape is what is shared between human and avian cognition of musical signals, while relative pitch is the preferred mode of listening for humans. And one could wonder: why is sound "super normally stimulated" in humans (see earlier entry), and can humans be made to change their listening mode in the direction of birds (or vice versa) when manipulating melody and spectral shape?

ResearchBlogging.org Bregman, M., Patel, A., & Gentner, T. (2016). Songbirds use spectral shape, not pitch, for sound pattern recognition Proceedings of the National Academy of Sciences, 113 (6), 1666-1671 DOI: 10.1073/pnas.1515380113

ResearchBlogging.org Hoeschele, M., Merchant, H., Kikuchi, Y., Hattori, Y., & ten Cate, C. (2015). Searching for the origins of musicality across species Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 370 (1664), 20140094-20140094 DOI: 10.1098/rstb.2014.0094

ResearchBlogging.org Shannon, R. V. (2016). Is Birdsong More Like Speech or Music? Trends in Cognitive Sciences, 20 (4), 245-247 DOI: 10.1016/j.tics.2016.02.004

Friday, April 22, 2016

Interested in a PhD position at the University of Amsterdam?


The Institute for Logic, Language and Computation (ILLC) at the University of Amsterdam (UvA) currently has two PhD positions available at the Faculty of Science starting on 1 September 2016 (or as soon after that as possible). Applications are now invited from excellent candidates wishing to conduct research in an area within ILLC (i.e. mathematics, artificial intelligence, linguistics, philosophy, musicology and/or cognitive science) that fits naturally in the Faculty of Science. See website for more information.

N.B. The deadline for applications is 15 May 2016